Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Folkhälsomyndigheten kartlägger dricksvattenlab

VA-aktuellt

UPPDATERAD 170504 Kl 11:08. Folkhälsomyndigheten startar ett projekt som ska stärka den nationella beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska och radioaktiva föroreningar i rå- och dricksvatten. Bland annat ska den nationella analyskapaciteten hos såväl offentliga som privata laboratorier kartläggas.

Det finns idag begränsningar i laboratoriekapacitet i landet för en del mer avancerade dricksvattenanalyser. Problemet uppmärksammades bland annat vid cryptosporidiumutbrotten i Östersund och Skellefteå 2010-2011 då Smittskyddsinstitutet ensamma stod för all provtagning i jakten på parasiten.

Tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut och Livsmedelsverket kommer Folkhälsomyndigheten nu att utvärdera myndigheternas tekniska och laborativa analyskapacitet, men även identifiera vilka utvecklingsbehov som finns. Myndigheternas tekniska och analysmässiga kapacitet ska anpassas och testas med hjälp av olika scenarier och befintliga laboratorietester.

Det två-åriga projektet ska också kartlägga andra aktörers möjlighet att genomföra laborativa analyser och se över hur samverkan mellan de berörda aktörerna bör organiseras.  

– På så sätt kan man identifiera metodologiska och logistiska brister, se vilka analyser som andra aktörer kan utföra och vilka utvecklingsbehov som finns, berättar Anette Hansen på Folkhälsomyndigheten för Cirkulation.

Både dricksvatten och råvatten kan förorenas av kemiska, mikrobiologiska eller radioaktiva ämnen. Det kan vara oavsiktligt, genom olyckor eller sabotage. Om vattnet smakar eller luktar konstigt kan det vara svårt att veta vilka analysmetoder som ska användas och att snabbt få svar.

Projektet med den omständliga titeln ”Stärkt förmåga till analys av råvatten och dricksvatten vid oväntad kemisk, mikrobiologisk och radioaktiv förorening i fredskriser, för det civila försvaret och höjd beredskap” har fått det smidigare namnet ”Okända vattenprovet”. Satsningen finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Målet är att Sveriges alla vattenverk och kommuner samt den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka ska veta vilken typ av laboratoriehjälp och expertstöd som finns tillgängligt vid de centrala myndigheterna och även hos privata aktörer. Ett antal dricksvattenproducenter och Vaka kommer att kontaktas för projektet, i syfte att få hjälp med behovsanalys. 

Resultatet av projektet “Stärkt förmåga till analys av råvatten och dricksvatten vid oväntad kemisk, mikrobiologisk och radioaktiv förorening i fredskriser, för det civila försvaret och höjd beredskap” beräknas vara sammanställt 2018. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid