Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Förvaltningsrätten avgör rätt att överklaga

VA-aktuellt

Aktion Rädda Vättern vänder sig till Förvaltningsrätten i Göteborg efter att länsstyrelsen i Västra Götaland valt att inte skicka vidare intressegruppens överklagan av ett länsstyrelsebeslut rörande försvarets övningsskjutningar vid Vättern, till Mark- och miljödomstolen.

Aktion Rädda Vättern begär att Förvaltningsrätten prövar om beslutet från länsstyrelsen i Västra Götaland överensstämmer med en rättsäker tillämpning av miljöbalken. Frågan gäller ett beslut i ett samrådsärende som gäller Försvarets Materielverks (FMV) övningsskjutning med spränggranater i Vättern, nära rödingens lekområden där det råder allmänt fiskeförbud. Aktion Rädda Vättern vill att granatsprängningarna som ska genomföras 11-15 januari 2015, ska ställas in.

Aktionsgruppen sände innan jul en överklagan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, via länsstyrelsen. Ärendet är nu överlämnat till Förvaltningsrätten i Göteborg för bedömning.

Vättern är vattentäkt för över 250 000 personer. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med 1 000-tals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid