Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bäcklösa vattenverk. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Försvarsmakten ska utreda åtgärder för PFAS i Uppsala

VA-aktuellt

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har beslutat om att förelägga Försvarsmakten att ta fram förslag på åtgärder för att minska mängden PFAS i mark- och grundvatten vid Ärna flygfält i Uppsala.

– Det är glädjande att det kommer ett sådant beslut. Framförallt för att det är viktigt att få ett stopp på fortsatt spridning av PFAS till vårt grundvatten och i närmiljön, säger Maria Gardfjell, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB, i ett pressmeddelande.

FIHM (tidigare Generalläkaren) skriver i sitt beslut att det är användningen av PFAS-haltigt brandsläckningsskum som har bidragit till den förorening som nu finns på Uppsala Garnison, Ärna, och som också har spridit sig till Uppsalas dricksvatten.

– Vi ser positivt på att det kommit ett beslut om att förslag till åtgärder måste tas fram, och hoppas att det kommer att leda till att spridningen av PFAS till grundvattnet upphör, säger Maria Gardfjell.

Frågan om ansvaret för PFAS-föroreningen i Uppsalaåsen har stötts och blötts i flera år. Uppsala Vatten tog under hösten 2017 initiativet till förnyade samtal med FIHM där de begärde att ett tillsynsärende skulle inledas.

Det var hösten 2012 som de perfluoererade alkylsyrorna PFOS och PFHxS hittades i sex grundvattenbrunnar i Stadsträdgården. Halterna av PFOS var förhållandevis låga, cirka 50 ng/l, vilket är långt under det då föreslagna gränsvärdet på 350 – 1 000 ng/l. Men där ett perflourerat ämne dyker upp så finns det generellt flera. Halterna av PFHxS var ovanligt höga relativt PFOS-halterna. Sammantaget med övriga perflourerade ämnen som hittades så blev summan cirka 200 ng/l. Då hamnar värdet också över den gräns för direkta åtgärder som Livsmedelsverket kommit med senare (90 ng/l).

Uppsala Vatten har åtgärdat problemen, bland annat genom att införa vattenrening med aktivt kol vid Bäcklösa vattenverk. Ämnena finns dock i miljön och fortsätter att förorena Uppsalas grundvatten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid