Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: LTU

Försöker bryta ned PFAS-föroreningar

VA-aktuellt

Forskare vid Luleå tekniska universitet inleder försök för att få fram fungerande metoder att rena grundvatten och mark från PFAS. Detta genom att kombinera de mest lovande efterbehandlingsmetoderna som beskrivs vetenskapligt och skala upp dem till metoder som fungerar direkt i fält. För närvarande finns ingen etablerad metod för att effektivt rena PFAS-förorenade jordmassor och vattentäkter.

De metoder som finns idag för att bryta ned PFAS är inte optimerade för att använda i kommersiellt i fullskala.

– Vårt mål i detta projekt är att kompromissa mellan behandlingseffektivitet och praktisk tillämpning i fält för att minska behovet av att transportera förorenade massor till behandlingsanläggningar eller deponier, säger Ivan Carabante, projektledare och forskare inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

PFAS är mycket persistent, och bryts i inte ned i naturen. Ivan Carabante berättar för Cirkulation att det i första hand handlar om att pumpa upp grundvatten för att kunna bryta ned PFAS-molekyler.

– Vi tittar på hela bilden i behandlingen. Vi behöver kunna bryta ned PFAS. Det finns tekniker som fungerar i labbet. Utmaningen är att det går åt mycket energi för att bryta ned PFAS, säger Ivan Carabante.

Professor Jurate Kumpiene och forskaren Ivan Carabante har samarbetat inom ämnet avfallsteknik under mer än ett decennium i forskningsprojekt som behandlar sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten.

– Omfattningen av den skada som PFAS-föroreningar orsakat och medvetenheten om dess risker kräver att åtgärder vidtas från alla med ansvar för miljö och hälsa. I det här projektet samarbetar vi med Swedavia-Umeå Airport, Dåva DAC, Swerock och Eurowaters som alla har medverkar i genomförandet, säger Jurate Kumpiene, professor inom avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Projekt ska drivas i tre år. Under den tiden ska forskarna utveckla och optimera behandlingsmetoder i labbmiljö för att sedan applicera dessa på pilotanläggningar som tillhandahålls av företagen Dåva DAC och Swerock, bägge inom avfallsbranschen.

Projektet Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material finansieras av Statens geotekniska institut, SGI, och har beviljats 2 500 000 kronor. Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser.

I Sverige har 222 platser för brandövning och 287 flygplatser identifierats som förorenade med PFAS. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid