Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Klara Westling vid tidigare försök på försöks- och utvecklingsreningsverket Hammarby Sjöstadsverk. FOTO: Magnus Liam Karlsson

Försök med kväveåtervinning på Sjöstadsverket

VA-aktuellt

På Hammarby Sjöstadsverk har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten. Tekniken bygger på företaget Ekobalans teknik med stripping och kristallation.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med Ekobalans ska testa och optimera ny teknik som man hoppas ska komma till användning på fler reningsverk i Sverige. Kväveåtervinning har i samband med den statliga slamutredningen kommit upp som en het fråga i VA-branschen. Många branschföreträdare vill bryta det starka fokus som varit på fosfor under flera år och se recirkulering av flera näringsämnen.
– Vi hör många reaktioner från ansvariga vid reningsverk att vi inte ska glömma kväveresursen, säger Klara Westling, chef för miljöteknikgruppen hos IVL, till Cirkulation.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid