Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: RISE

Försök för att rena PFAS-föroreningar

VA-aktuellt

Nu inleds storskaliga fältförsök för rening av PFAS-förorenat vatten i Tullinge, Botkyrka kommun. Fältförsöken genomförs inom Rise-projektet Testbed PFAS.

Projektet Testbed PFAS började år 2020. Forskningen bedrivs i två parallella spår. Dels ska forskarna hitta fungerande reningstekniker för förorenad mark och vatten, dels utvärderar de PFAS-fria släckmedel.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid