Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Förslaget tar inte hänsyn till svenska förutsättningar

VA-aktuellt

Svenskt Vatten uppmanar regeringen att agera kraftfullt för att få till stånd viktiga ändringar i förslaget till EU:s nya avloppsdirektiv. Annars riskerar det att bli ett mycket dyrt beslut för Sverige som inte gagnar miljöarbetet och kan hämma hela samhällsutvecklingen, menar branschorganisationen som ser allvarliga brister.

Svenskt Vatten lämnar nu sitt remissvar angående EU:s reviderade avloppsdirektiv till regeringen. Det är bekymrade branschföreträdare som skickar in sitt svar. Bara den ökade kvävereningen som skulle behöva byggas beräknas till en kostnad på upp till fem miljarder kronor per år, till tveksam miljönytta.
– Vi bejakar producentansvaret, det är förorenaren som ska betala, men vi anser att det förslagna direktivet i alltför många hänseenden inte tar hänsyn till svenska och nordiska förutsättningar. Det medför reningskrav som inte kommer att resultera i miljönytta, säger Peter Sörngård, expert på avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen på Svenskt Vatten, via Svenskt Vattens hemsida.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid