Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Försenat vattenverk blir dyrare

VA-aktuellt

Nu står det klart att det nya vattenverket vid Minnesgärde, Östersunds kommun, kan förväntas att bli 100 miljoner kronor än tidigare beräknat. Nya krav efter en överklagad upphandlingsprocess är en av anledningarna.

Under 2019 skulle ett helt förnyat Minnesgärde vattenverk stått klart med en helt ny del för avskiljande membranfilter. Efter en upphandlingstvist där Purac överklagat resultatet att ge Malmberg entreprenaden, så måste Östersunds kommun ta nya tag.

 Läget har förändrats I de nya dricksvattenföreskrifterna så står att vi ska skydda om både kända och okända föroreningar, säger Örjan Jervidal, chef på teknisk förvaltning, i en intervju med SVT Jämtland.

Investeringskostnaden förväntas nu stiga från tidigare budgeterade 260 miljoner kronor till cirka 360 miljoner kronor. Enligt den reviderade tidsplanen ska verket kunna tas i drift 2022. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid