Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: CC/En-cas-de-soleil

Förorenat vatten späds ut för att klara vattenkrisen

VA-aktuellt

Region Gotland kan behöva använda den bentazon-förorenade vattentäkten i Eskelshem under sommaren. Lösningen blir att späda ut vattnet så att gränsvärdena klaras.

Vattensituationen på Gotland kan kräva att den avställda vattentäkten i Eskelshem tas i bruk under sommaren. Vattnet innehåller höga halter av bekämpningsmedlet Bentazon.
– Om vi behöver ta den här täkten i drift så tänker vi späda ut det, för det får man lov att göra. En annan sak skulle kunna vara att man renar bort bentazonet, men vi kommer inte hinna få fram sån utrustning på så kort tid, säger Jonas Aaw, VA-ansvarig på Region Gotland, till Sveriges Radio Gotland.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid