Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Förlängt uppdrag om vattensituationen

VA-aktuellt

Regeringen beslutade den 18 juli att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå. Förlängningen av uppdraget är tänkt att ge fördjupad information om hur vattensituationen utvecklas för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

Redan den 2 maj beslutade regeringen att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå i respektive län. I uppdraget, som skulle slutredovisats 15 juli, ingick även för länsstyrelserna att redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Med beslutet den 18 juli förlängs uppdraget med ett nytt sutligt avrapporteringstillfälle den 23 september.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid