Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Föreskrifter om ytvatten uppdateras

VA-aktuellt

Nu uppdateras och anpassas de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster.

Föreskrifterna har förts över från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten, och innehåller bland annat förtydliganden kring betydande påverkan och riskbedömning. Den 19 december 2017 genomförde Havs- och vattenmyndigheten en uppdatering som också ska vara en anpassning av regelverket till ny lagstiftning och vetenskap. Genom uppdateringen ska det även säkerställas att information som EU-kommissionen behöver för att följa upp och utvärdera hur Sverige genomför vattendirektivet, tas fram.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid