Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: MSB

Föreskrift om föräldrar med samhällsviktiga jobb klar

VA-aktuellt

Idag har MSB publicerat den föreskrift om barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet som ska göra det möjligt att upprättahålla samhällsfunktioner om regeringen eller huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, för att förhindra smittspridning av virussjukdomen covid-19.

– Dessa regler måste tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt och ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart, chef för enheten för försörjningsberedskap på MSB, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid