Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Förebyggande arbete bäst mot vattenbrist

VA-aktuellt

Det finns kunskapsbrister när det gäller vattenuttag i Sverige. Därför saknas det förutsättningar för att ransonera vatten mellan olika utnyttjade. Det konstaterar Havs- och vattenmyndigheten i en rapport till regeringen.

I spåren av de små nederbördsmängderna i stora delar av Sverige 2016-17 fick Havs- och vattenmyndigheten, Hav, i uppdrag att utreda det eventuella behovet av nya föreskrifter för att reglera vattenuttag under vattenbrist.
– Hav:s slutsats är att det i dag inte finns praktiska förutsättningar för att införa några generella regler för att begränsa uttag av vatten, säger utredaren Susanna Hogdin, Hav, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid