Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Fojab arkitekter

Fördyringar för Öresundsverket i Helsingborg

VA-aktuellt

Totalbudgeten för den uppmärksammade ombyggnaden av Helsingborgs reningsverk med bland annat luktreducerande inbyggnad och utvecklingsverket Recolab, fördyras med knappt 90 miljoner kronor.

Den tidigare totalbudgeten för projekten vid reningsverket i Helsingborg var 382,5 miljoner kronor. Nu har NSVA fått utökade medel från Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg. Den nya beräknade totalbudgeten ligger på 470 miljoner kronor.

Den överlägset största posten (77 miljoner kronor) i de nya budgetpengarna går till reinvesteringsåtgärder inom reningsverket, en kostnad som tas ut på VA-kollektivet.

Det har under ett par år kommit signaler till NSVA om brister i underlaget till ombyggnationerna. NSVA har inlett en process mot det konsultbolag som tagit fram underlaget, det berättar Helsingborgs Dagblad.

Behovet av extra kontroll och granskning av projekterade handlingar, innan de kunnat bli bygghandlingar, har medfört att tjänstemannaorganisationen i projektet blivit avsevärt större än planerat. Flera fel i handlingarna har kunnat korrigeras men ett felkonstruerat bjälklag har fått förstärkas i efterhand. (EW)

Läs mer:

Nu är mycket på gång vid Oceanhamnen, Cirkulation 1/19 (för abonnenter).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid