Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: NSVA

Fördelar för Örkelljunga i NSVA

VA-aktuellt

Örkelljunga kommun skulle ha många fördelar av att anslutas till NSVA. En samverkan i vattenfrågor är ett långsiktigt klokt beslut. Det är slutsatserna i en intern rapport om framtiden för VA-förvaltningen i skånska Örkelljunga.

Örkelljunga i nordvästra Skåne utreder för närvarande kommunens framtida VA-förvaltning och VA-drift. Kommunchefen Kerstin Johansson, har fått i uppdrag att tillsammans med kommunala NSVA utreda en samverkan med NSVA.

Enligt rapporten, som läggs fram för kommunsstyrelsen i slutet av oktober, har Örkelljunga kommun idag en välfungerande och kompetent VA-organisation. Samtidigt står VA-avdelningen för stroa utmaningar. Det gäller teknik och underhåll men också långsiktiga förändringar som bland annat beror på klimatet. Utredaren menar att många funktioner som är nödvändiga för att möta framtida behov såsom långsiktiga detaljerade underhålls- och reinvesteringsplaner saknas. Dessutom är behovet av spetskompetens i stort.

”Kraven på framförhållning och hantering av nya riskpanorama förutsätter ny kunskap, teknikutveckling och nya förhållningsätt i arbetet. Klimathoten är verkliga och angelägna att ta sig an. Utmaningar som ställer allt större krav på VA-organisation, kompetens och behovet av samarbete.”, skriver utredaren i sin rapport.

Örkelljunga har också en sårbar organisation med ett nära förestående generationsskifte, där fyra av sex drifttekniker snart går i pension.

När fördelarna med ett delägareskap i NSVA listas ser den ut så här:En ny nivå med delade kostnader, trygghet i en större organisation och minskat individberoende och ständig tillgång till spetskompetens.

  • En ny nivå med delade kostnader, trygghet i en större organisation och minskat individberoende och ständig tillgång till spetskompetens.
  • En ny nivå där man med långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner och kunniga projektledare har full kontroll på framtida utmaningar – med minimerat behov av konsulter.
  • En ny nivå med fokus på utveckling av upphandlingsprocesser enligt LOU/LUFS, vilket kräver hög beställarkompetens och samtidigt inrymmer stor lönsamhetspotensial.
  • En ny nivå där aktiv medverkan i forskningsprojekt inte bara ger en rapport, utan framförallt ny ovärderlig kunskap och ett välkommet kostnadsbidrag.
  • En ny nivå där NSVA:s spetskompetens och strukturerade arbetssätt kommer att bli en garant för att planering och genomförande av stundande vattenutmaningar i Örkelljunga blir optimala.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid