Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

NSVA. FOTO: studio-e.se/Rickard

Förbättrat reningsverk tillåts inte

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne har avslagit en ansökan från Bjuvs och Åstorps kommuner, om ett gemensamt reningsverk i Ekevång. Detta trots att de flesta remissinstanser ansåg att den föreslagna lösningen med ett nytt reningsverk är en bra framtidslösning ur ett helhetsperspektiv.

Bjuvs och Åstorps kommuner får avslag på sin ansökan på grund av att en närliggande bäck skulle få en sämre statusklassning med ett nytt gemensamt reningsverk. NSVA ansökte i januari 2017 om att lägga ner två reningsverk och avleda spillvattnet till det tredje, i Ekevång. Den totala effekten för havs- och vattenmiljön skulle innebära en förbättring med ett nytt modernt reningsverk istället för två äldre, något som även länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation konstaterar, enligt det kommunalägda bolaget NSVA som har ansvaret för VA-verksamheten i de två kommunerna.
– Vi tittar på möjligheten att överklaga och vad det skulle innebära. Överklaganden kostar ju även tid och resurser som vi får väga in, säger Pär Gustafsson, NSVA, till Cirkulation.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid