Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

För mycket information om vattenförsörjning

VA-aktuellt

Det finns för mycket information om svenska dricksvattenanläggningar på internet. Informationen kan vara olämplig ur säkerhetssynpunkt.

Livsmedelsverket har gått ut med en skrivelse där myndigheten påminner om vikten av att vara försiktig med slentrianmässig information på internet.

Det är med hänvisning till de senaste årens förändrade säkerhetspolitiska läge som Livsmedelsverket vill påminna om vikten av att kontrollmyndigheterna uppmanar de kommunala verksamhetsutövarna att de ser över vilken information som lämpar sig för publicering på internet.

“Det är stor skillnad på ”behöver veta” och ”kan vara bra att veta”. Som exempel kan nämnas att det är viktigt att berätta att här finns ett skyddsområde, men det finns ingen anledning att berätta var uttagsbrunnarna finns, vare sig i textform eller på en karta”, skriver Livsmedelsverket.

Exempel på det som Livsmedelsverket med hänsyn till gällande läge ser som onödig lättillgänglig information:

  • Detaljerade kartor över uttagsområden, ledningsnät, processer eller byggnader.
  • Detaljerade uppgifter om produktionens prestanda.
  • Risk och sårbarhetsanalyser 
  • Nödvattenplanering och inritade platser för nödvattenförsörjning. 
  • Mobiltelefonnummer till alla anställda (mycket frustrerande vid kriser).
  • Samhällsviktiga kunder som är anslutna till ledningsnätet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid