Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Malin Tuvesson. FOTO: MittSverige Vatten & Avfall

För höga halter läkemedels- rester i Sundsvallsfjärden

VA-aktuellt

En utredning genomförd av Mittsverige Vatten och avfall, i Sundsvall, visar att läkemedelsrester från de centrala reningsverken inte utgör någon generell fara för havsmiljön men att det i den inneslutna Sundsvallsfjärden finns vissa läkemedelsrester som ligger nära och ibland över gränsvärdena.

Mittsverige Vatten och Avfall har utrett påverkan av läkemedelsrester i havsmiljön vid bolagets tre största avloppsreningsverk i Sundsvall. Utredniningen är ett viktigt underlag för beslut om att eventuellt införa läkemedelsrening vid Sundsvalls avloppsreningsverk.
– Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör någon risk för havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig och där ligger vi nära och ibland över gränsvärdena för vissa läkemedel, säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall, i ett pressmeddelande.
De tre avloppsreningsverk som ingår i studien är Tivoliverket i centrala Sundsvall, Fillanverket vid Alnösundet och Essviksverket i Njurunda. I studien framgår att läkemedelsrester i utloppsvattnet vid Fillanverket och Essviksverket späds ut och förekommer i så små mängder att de inte ska utgöra någon risk för havsmiljöerna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid