Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Flexiblare vattenlagstiftning krävs

VA-aktuellt

VA-lagstiftningen behöver bli mer flexibel och den statliga strukturen kring VA-frågor måste stärkas. Det var beskedet när betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, överlämnades till regeringen.

Regeringens särskilde utredare Anders Grönvall överlämnade betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, till miljöminister Karolina Skog på måndagen 28 maj.

Utredaren presenterade sex huvudförslag:

  • Förändringar i 6 § vattentjänstlagen
  • Krav på plan för allmänna vattentjänster
  • Avloppsdeklaration
  • Avloppsrådgivning
  • Planering för skyfall
  • Nationell plattform för vattentjänster

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid