Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Flexiblare och enklare VA-lagstiftning

VA-aktuellt

Flexiblare lagstiftning för kommunerna och en avloppsdeklaration för fastighetsägarna. Nu börjar förslagen från regeringens utredare om avloppsfrågan att offentliggöras. Utredningen ska presenteras i sin helhet den 28 maj.

Utredningen om Hållbara vattentjänster ska överlämnas till regeringen den 28 maj men särskilde utredaren Anders Grönvall har redan berättat om en del av förslagen i olika debattartiklar under de senaste veckorna. När utredningen tillsattes våren 2017 handlade direktiven bland annat om att skapa enkla möjligheter för fastighetsägare att göra rätt när det gäller enskilda avlopp och förändringar för att göra lagen om allmänna vattentjänster mer flexibel när det gäller kommunernas ansvar för vatten och avlopp.

Utgångspunkten är att lagar och regler inte är anpassade till dagens förhållanden. Några av förslagen som kommer att finnas med i utredningen är nu kända.

  • En avloppsdeklaration skapas där fastighetsägare med enskilt avlopp skickar in en deklaration till sin kommun med hjälp av ackrediterad kontrollant. Utredaren jämför med kontroll av skorsten eller energideklaration.
  • Förtydliganden när det gäller regler för små avlopp för att stärka kommunernas arbete. Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna är nyckelaktörer här.
  • En statlig central VA-rådgivning.
  • En flexiblare lagstiftning som innebär att för bebyggelse i ett större sammanhang ska kommunen kunna planera för att det är enskilda avloppslösningar som ska klara avlopp och vatten.
  • Krav på kommunerna att ta fram långsiktiga planer för VA-utbyggnad, planer som ska vara föremål för samråd och en transparent beredning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid