Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Flexiblare lagförslag får kritik

VA-aktuellt

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet baserad på utredningen Vägar till hållbara vattentjänster från 2018. Sammanfattningsvis ligger fokus på 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kommunens bedömning av behovet av att dra fram vatten och avlopp ska bli mer flexibel.

Det är 6 § i LAV som har varit ifrågasatt under många år. Dels av kommunerna eftersom det blir dyrt att utöka verksamhetsområdet enligt den praxis som råder idag, dels av enskilda fastighetsägare. De har ofta inte råd med allmänna vattentjänster utan vill behålla sina enskilda anläggningar. Paragrafen har fått mycket kritik för att den försvårar för människor att bo på landet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid