Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Norconsult

Flera tekniker lämpliga för att rena PFAS i dagvatten

VA-aktuellt

Spridning av hälsofarliga PFAS-ämnen har blivit en allt viktigare fråga. I ett nytt exjobb på Norconsult Sverige har Felicia Hagberg, masterstudent på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, tittat närmare på riktvärden och möjliga åtgärder för PFAS-förorenat dagvatten.

Text/Redaktionen Cirkulation

Skumfraktionering, aktivt kol och jonbytarmassor bedöms vara lämpliga tekniker för att rena dagvatten från PFAS. Detta enligt ett exjobb utfört på Norconsult.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid