Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Flera samverkande orsaker till bärarutsläpp

VA-aktuellt

Det fanns tre olika huvudorsaker som bidrog till en större bräddning och en flykt av bärarmaterial från Brandholmens reningsverk i Nyköping, i mitten av januari.

I mitten av januari ledde störningar vid Brandholmens reningsverk, Nyköping, till att grovrenat avloppsvatten och biobärare släpptes ut i recipienten, Mellanfjärden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid