Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jan Ridfelt, Umeå Energi, John Eriksson, Miva och Robert Hansson, Vakin

Fler välkomna till regional slamhantering i norr

VA-aktuellt

Cirkulär hantering av avloppsslam genom förbränning för en hel region. Kommunalägda Vakin, Miva och Umeå Energi söker nu fler samhällsaktörer för projektet Norrslam.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I samband med avsiktsförklaringen för storsatsningen på cirkulär återvinning av avloppsslam, öppnar nu initiativtagarna för att släppa in fler samhällsaktörer, att ansluta sig till samverkansprojektet. Hittills ingår Umeå Energi, Vakin, som hanterar VA i Umeå, Normaling och Vindelns kommuner samt Miva i Örnsköldsviks kommiun. De vill nu växla upp miljönyttan ytterligare genom fler partners. Sedan tidigare är målsättningen att anläggningen ska ta emot slam från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid