Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill

Fler hål i väggen i Visborg

VA-aktuellt

Region Gotland har antagit ett principbeslut om att utbyggnaden av VA-system i Visborgsområdet ska ske med dubbla ledningssystem.

I Visborgs utbyggnad ska målsättningen vara separata ledningar för grå och svartvatten. Principbeslutet är taget i tekniska nämnden inom Region Gotland. Tanken är att ha ett system för BDT-vatten och ett för toalettvatten. Systemet för toalettvattnet är tänkt att utföras med vakumsystem.

Ett av de viktigaste målen med ett sådant system på Gotland är att minska vattenkonsumtionen.

– Det skulle kunna minska förbrukningen med 20 procent, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C), till Gotlands Allehanda.

Visborgsområdet beskrivs som Gotlands största exploateringsprojekt hittills. Investeringar genomförs över flera decennier. Exploateringsområdet omfattar 450 hektar mark i södra Visby.

Den tekniska principen är samma som den som för närvarande byggs vid Oceanhamnen i Helsingberg. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid