Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Sörmland Vatten

Flen får snart Katrineholmsvatten

VA-aktuellt

Onsdag 11 januari påbörjades byggandet av en överföring för dricksvatten mellan Katrineholm och Flen. Under hösten 2018 ska invånarna i Flen få nytt dricksvatten i sina kranar.

En överföringsledning byggs för dricksvatten från Katrineholm till Flen. Beslutet togs 2012 och nu är arbetet igång. Flens vattenverk bygger på ytvattenförsörjning från sjön Båven. Verket från 1964 är omodernt och dessutom saknar kommunen reservvattentäkt. Katrineholm färdigställde under 2011 ett helt nytt huvudvattenverk i Forssjö. Redan då fanns långt framskridna planer på att i framtiden även kunna leverera till Flen. Vattentäkt är sjön Viren och beredningen bygger på konstgjord infiltration.

Bygget av den 18 kilometer långa överföringsledningen har en budget på 124 miljoner kronor.

Katrineholm och Flen driver redan sedan 2009 det gemensamma VA-driftbolaget Sörmland Vatten och Avfall AB där även Vingåkers kommun ingår.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid