Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kimmo Tiilikainen. FOTO: Sakari Piipo

Finland lättar på regler kring enskilda avlopp

VA-aktuellt

Den finska regeringen vill lätta på reglerna för avlopp på landsbygden i Finland. I ett lagförslag ska fastigheters avloppssystem åtgärdas först i samband med vissa reparationsarbeten. Bara fastigheter nära vatten ska behöva åtgärda inom en viss tid.

Den finska regeringen har lämnat in en proposition till den finska riksdagen där lagstiftningen kring enskilda avlopps ska förenklas för fastighetsägare och med mindre strikta regler än tidigare.

Målet med reformen är att göra bestämmelserna om avloppsvatten rimligare. I områden som är känsliga måste man framskrida i snabb takt, men längre bort från vattendrag avstår vi från tidsfristen för renoveringar. Jag hoppas att den här lösningen känns vettig. I och med att lagstiftningen blir klarare uppmuntrar jag så många så möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick. Man kan själv se att närliggande vattendrags tillstånd blir bättre, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i ett pressmeddelande.

Fastigheter som minst 100 meter från vatten och som inte ligger i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning, ska kunna uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annan renovering. Enligt propositionen bör avloppsvattensystemet sättas i sådant skick att det motsvarar reningskravet på basnivå först när det görs vissa reparationsarbeten på fastigheten.

Till de reparationsarbeten som förutsätter att avloppsvattensystemet förnyas hör bland annat ”byggande av vattenklosett, förnyande av systemet för hushållsavloppsvatten och reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad.” Enligt regeringens proposition ska förnyelsen av avloppsvattensystemet i dessa fall fastställas från fall till fall.

Fastigheter som ligger högst 100 meter från ett vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning ska enligt propositionen uppfylla reningskravet senast den 31 oktober 2019.

Den kommunala myndigheten ska kunna bevilja fastighetsspecifika undantag från tidsfristen om mängden avloppsvatten är mycket liten eller om kostnaderna annars skulle bli oskäliga. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan undantag endast göras om bägge kriterierna uppfylls: kostnaderna måste vara oskäliga och mängden avloppsvatten liten. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid