Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Sjöbo kommun

Filtermaterial i Sjöbos dricksvatten

VA-aktuellt

Små plastkorn har läckt ut från jonbytaranläggningen vid Sjöbo vattenverk. Materialet har påträffats i dricksvattnet hos några abonnenter i tätorten.

VA-enheten i Sjöbo kommun utreder just nu hur filtermaterial från vattenverkets jonbytarfilter har kunnat gå ut i ledningsnätet. Kornen är 0,3-1 mm stora. Tack vare att de är orangea till färgen har de lättare kunnat upptäckas.

– Det är inget som har larmat på verket. Hårdheten på vattnet har inte stuckit iväg så vi tror än så länge att det inte kan vara så stora mängder, säger VA-chef Peter Hellichius till Cirkulation.

Under tisdagen 17 januari finns leverantören av filtren som installlerades 2004-2005, på plats för att undersöka funktionen. Jonbytarfiltren som reglerar hårdheten på vattnet sitter i den senare delen av behandlingen på vattenverket.

Kornen fastnar i silar i kökskranar och kommunen har vädjat till abonnenterna att tömma kransilar och meddela om några korn syns. Materialet har hittiills påträffats i fyra fastigheter, varav tre på samma gata.

Kommunen har varit i kontakt med Livsmedelsverket och det rör sig inte om någon hälsofarlig förorening. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid