Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Mårtensson

Fem steg för ett klimatanpassat nät

Cirkulation 8/15

Vi har sett effekterna av sensommarens regn. Likt det andra delbetänkandet från riksdagens dricksvattenutredning är vädrets budskap tydligt: klimatförändringarna är inte längre ett framtidsproblem. För att snabbt anpassa våra VA-nät att klara såväl intensivare som mer frekventa skyfall krävs mer samordning och planering, högre förnyelsetakt och ökade resurser.

Text/Anders Mårtensson & Hampe Mobärg/VA-fakta

Ökade nederbördsmängder i kombination med underdimensionerade eller slitna ledningsnät är problematiskt. Först och främst är kostnaden för att laga akut, jämfört med att underhålla löpande, klart högre. Gamla rör är i längden en dyr affär för VA-kollektivet. Men få tänker på kopplingen mellan vår dricksvattenkvalitet och bristande underhåll av våra VA-ledningsnät.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid