Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Pixhill.com

Felkonstruerad pumpgrop ställer till bekymmer

VA-aktuellt

Håbo kommun och Sweco utreder vad som blivit fel i en pumpgrop när reningsverket i Bålsta byggdes om. Reningsverket invigdes förra året.

I våras uppmärksammades att en pumpgrop i det nyrenoverade reningsverket i Bålsta inte fungerar som den ska. Det var i februari som två pumpar slutade att fungera efter att ha blivit igensatta vid höga flöden under snösmältningen. Problemen ledde till bräddningar och överskridna värden för fosforutsläpp. Dagspressuppgifter ger sken av en tvist mellan Håbo kommun och Sweco men det är inte något som VA-chef Thomas Högberg känner igen.

– Vi har inte någon tvist med Sweco idag. Däremot diskuterar vi ju om varför det blivit som det blivit, säger Thomas Högberg till Cirkulation.

Han betonar också att själva pumparna går fint idag och att garantibesiktningen av verket återstår att genomföra.

Bålstas reningsverk återinvigdes sommaren 2014 efter en stor ombyggnad, främst för att klara högre krav på kvävereduktion.

Att pumpgropen är felkonstruerad är det inget tvivel om, frågan är hur stort eget ansvar som Bålsta kommun har.

– Det är votningen i själva pumpgropen som inte fungerar. Den är helt klart felritad men samtidigt har vi släppt igenom den på slutbesiktningen, säger Thomas Högberg. (EW) 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid