Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Falskt brev från miljöinspektör polisanmält

VA-aktuellt

Fastighetsägare i Gräsmyr, Nordmalings kommun fick på tisdagsmorgonen ett förfalskat brev rörande enskilt avlopp som uppgavs komma från kommunens miljöinspektörer.

Det falska brevet är signerat Nordmalings kommun, är försett med kommunvapnet och är underskrivet med namn på kommunens miljöinspektörer. Enligt brevet finns det ett antal boende runt Fällan-området i Gräsmyr som har enskilt avlopp vilket riskerar att kontaminera grundvattentäkten.

”Detta brev är helt falskt och är inte ett brev som kommer från Nordmalings kommun.Nordmalings kommun har kontinuerliga kontroller av sina egna vattenverk och kommunens vattentäkter som inte visar på några brister”, skriver Nordmalings kommun i ett pressmeddelande.

Det förfalskade brevet kommer att polisanmälas av kommunen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid