Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Fängelsestraff aktuellt för dricksvattenproducenter

VA-aktuellt

Straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen skärps. Det innebär enligt Svenskt Vatten bland annat att även personal eller politiker hos kommunala vattenproducenter och -distributörer kan få fängelsestraff för problem med dricksvattnet.

Straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter skärps. Det beslutade riksdagen efter ett förslag från regeringen den 23 maj. Lagstiftningen omfattar även dricksvattenproducenter.

I beslutet exemplifieras lagändringen med att det kan röra vara brott som innebär eller kan innebära en fara för människors eller djurs liv eller hälsa. Straffskalan föreslås innehålla böter eller fängelse i högst två år. I dag kan straffet endast bli böter. När det gäller mindre allvarliga överträdelser ska istället en särskild avgift som kallas sanktionsavgift ersätta straff.

Eftersom vatten är ett livsmedel omfattas kommunala vattenproducenter av lagstiftningen. Branschorganisationen Svenskt Vatten har tidigare protesterat mot lagförslaget.

Svenskt Vattens protester grundar sig bland annat på att skyddet för vattentäkter är relativt svagt.

Upp och nedvänd miljöpolitik att hota den som drabbas av förorening med fängelse istället för den som förorenar, skriver Svenskt Vattens expert Peter Sörngård i en kommentar på Twitter.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid