Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Svenskt Vatten

Fäll inte krokben på biogasproduktionen

VA-aktuellt

Regeringens förslag att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar skulle kunna få negativa miljöeffekter. Det skulle kunna innebära att möjligheterna till omställning på Sveriges reningsverk i riktning mot ett hållbarare samhälle försämras.

Idag står svenska reningsverk för en tredjedel av Sveriges biogasproduktion och det finns enligt branschorganisationen Svenskt Vatten goda möjligheter att öka den kapaciteten och att även öka förädlingen till fordonsgas. Att inte klassa biogasbilar som miljöbilar skulle kunna innebära svårigheter i omställningen till hållbar energi.
– En sådan definition riskerar att få negativa miljöeffekter. Miljöbilsdefinitionen är ett viktigt styrmedel för att skapa marknad för hållbara energikällor såsom biogasen, säger Pär Dalhielm vd Svenskt Vatten, i en skriftlig kommentar till Cirkulation.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid