Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Extremt låga halter mikroplast i norskt dricksvatten

VA-aktuellt

Extremt låga nivåer mikroplast i vatten från norska vattenverk. Det visar en ny norsk undersökning.

Den norska VA-branschorganisationen Norsk Vann har tagit initativet till en kartläggning av mikroplaster i norskt kranvatten. Studien är genomförd på 24 vattenverk där råvatten, behandlat vatten och vatten ute på ledningsnätet har provtagits. Analyserna visar att förekomsten av mikroplast i vattenproverna var noll eller nära noll.

– Kartläggningen visar extremt låga nivåer av mikroplast i norskt dricksvatten, också hos de vattenverk som potentiellt har de mest förorenade råvattenkällorna. Detta är goda nyheter för oss alla, kommenterar Norsk Vann:s vd Toril Hofshagen, i ett pressmeddelande.

Norska Folkhelseinstitutt har följt projektet och gjort en hälsomässig värdering av resultaten.

– Med utgångspunkt i föreliggande kunskap, utgör dessa låga nivåer av mikroplast i dricksvatten ingen hälsomässig risk, säger Susanne Hyllestad vid Folkelseinstituttet.

Studien har genomförts i samarbete med det norska vattenforskningsinstitutet Niva, Mattilsynet och Miljødirektoratet.

En pågående dansk undersökning har inledningsvis visat på resultat liknande de norska. Den svenska regeringen gav i mitten av januari det svenska Livsmedelsverket i uppdrag att under året göra en liknande kartläggning. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2019.

Resultaten från den norska studien presenteras i sin helhet under Nordisk dricksvattenkonferens, 11 juni i Oslo. (EW)

Läs mer:

Extremt låga halter mikroplast i danskt dricksvatten

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid