Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Extremt låga halter mikroplast i danskt dricksvatten

VA-aktuellt

Försvinnande lite mikroplaster i dricksvatten. Det visar de första resultaten av en dansk screening. Den danska undersökningen genomförs med nya mätmetoder utvecklade av Aarhus universitet.

Den danska Miljøstyrelsen har låtit forskare vid DCE, Aarhus Universitet utveckla en ny metod för att mäta mikroplastfibrer i dricksvatten. De första proverna från Köpenhamnsområdet visar på extremt låga halter av mikroplastfibrer i danskt dricksvatten.

Som en del av metodutvecklingen har 50 liters prover av dricksvatten från olika platser i huvudstadsområdet analyserats. Proverna är tagna i ett slutet system som ska säkra vattenproverna från kontaminering i efterhand av till exempel luftburna partiklar. Två av tre prover innehöll ingen mikroplast alls. I det tredje provet på 50 liter hittade en enskild mikroplastfiber.

– De första proverna med den nya metoden visar en enskild mikroplastfiber i 150 liter vatten. Det är försvinnande lite i förhållande till de fynd, som gjordes ifjol, säger miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen (V), i en kommentar.

Hösten 2017 presenterades en mycket liten dansk studie där mikroplaster hittades i samtliga 48 prover i studien. Den fick dock genast kritik för att provtagningen inte skyddats från möjlig kontaminering av proverna.

Miljøstyrelsen påpekar dock att det är för tidigt att dra några större slutsatser utifrån dessa inledande provtagningar. Undersökningen ska omfatta flera danska städer och resultat väntas till sommaren.

Fokus i provtagningstekniken som utvecklats vid Aarhus universitet ligger på mikroplastpartiklar med längder över 100µm. Provtagningsutrustningen består av:

  • En horisontellt liggande konisk filtreringskammare av rostfritt stål där partiklar med både hög och låg densitet fastnar.
  • Ett filter av rostfritt ståltrådsnät med maskbredd på 20 µm för uppsamling av partiklar.
  • En flödesmätare vid vattenutloppet efter filtreringen för mätning av volymen som passerar filtreringskammaren.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid