Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Bengt Oberger CC

Extrema åtgärder för Gotlands vattenförsörjning

VA-aktuellt

På Gotland fortsätter såväl yt- som grundvattennivåerna att sjunka. VA-ansvariga på Region Gotland söker hela tiden nya lösningar.

Under de senaste dygnen är det två nya lösningar som diskuterats för att tillfälligt få ordning på vattenförsörjningen på Gotland. Dels handlar det om att ytterligare sänka vattentrycket i ledningsnätet i Visby. En första trycksäkningen genomfördes den 11 juli och den har gett bra resultat. Nu övervägs en stängning av Visbys vattentorn och en halvering av trycket. Risken med den åtgärden är att systemet blir extremt känsligt för läckor.

Dels söker VA-ansvariga hela tiden nya vattentäkter. Diskussioner ska föras med Cementa och Nordkalk för tillstånd att ta vatten ur sten- och kalkbrott. Under nästa vecka kommer regionen också att ansöka om att få utökat uttagstillstånd ur Tingstäde träsk.

Under tisdagen 2 augusti påbörjas också körningen med tankbilar från det nya bräckvattenverket i Herrvik till vattenverket i Ljugarn. Detta uppger P4 Gotland.

Läs mer:

Gotlands vatten nära krisgräns

För abonnenter:
Bräckvatten en lösning för Gotland (Cirkulation 4/16)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid