Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

EU:s nya dricksvattendirektiv antaget

VA-aktuellt

EU:s ministerråd har antagit förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv som har förhandlats sedan 2018. Det nya direktivet är tänkt att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU under de kommande årtiondena.

EU:s nya dricksvattendirektiv kommer att ersätta ett äldre direktiv från 1983 och innehåller flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten. Dessutom knyts hela försörjningskedjan från vattentäkt till kran samman på ett tydligare sätt än tidigare med målsättningen att bättre förebygga och hantera olika slags risker som kan påverka dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid