Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Eureau vill att läkemedelsindustrin betalar

VA-aktuellt

Alla inblandade parter måste ta sitt ansvar för att minska utsläppen av läkemedel. Det konstaterar EU-kommissionen i sin nya strategiska plan. Eureau, de europeiska VA-organisationernas samarbetsorganisation, håller med, men vill att de ökade kostnaderna för avloppsreningen bekostas av läkemedelsindustrin.

För första gången har EU fått en plan som helt och håller handlar om hur unionen ska hantera problemet med läkemedel i vattnet. Det är EU-kommissionen som precis publicerat sin ”Strategi för läkemedel i miljön”, något som Cirkulation berättat om tidigare.

I den konstaterar kommissionen att det viktigaste i framtiden är att vi får en ny lagstiftning och att vi hittar sätt att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. Kommissionen anser också att kampen mot rester av läkemedel i avloppsvattnet måste vara en av EU:s viktigaste miljöfrågor de kommande åren.

För Eureau är det positivt att planen kommit. Organisationen har väntat på den sedan 2015.

– Vi anser att det är ett användbart dokument, eftersom det handlar om både kontroll av avloppsvatten och ursprunget. Vi hade gärna sett att tyngdpunkten legat mer på källan till problemet, alltså läkemedlen, säger Oliver Loebel, som är ansvarig för vattenfrågor på Eureau.

I planen talas det om att reningen måste förbättras, något som Eureau håller helt med om. Men när det handlar om vem som ska betala går meningarna isär.

– Eftersom det är läkemedelsindustrin som tjänar pengar på sina produkter, borde det vara logiskt att det är den som betalar investeringskostnaderna för extra rening. Det ska inte läggas på vattenkonsumenterna, förklarar Oliver Loebel.

I strategin talas om att öka kunskaperna och medvetenheten av farorna med läkemedelsutsläpp, bland annat genom utbildning av läkare och strängare lagstiftning. Kommissionen vill stödja forskningen ekonomiskt och arbeta för en mer miljövänlig tillverkningsprocess, även utanför Europa. Antalet experter i utskott och nätverk som hanterar riskbedömningarna bör ökas.

– Det är viktigt att alla inblandade parter arbetar tillsammans, och inte mot varandra. Läkemedlen är nödvändiga för vår hälsa, men vi måste hitta lösningar som fungerar, säger Loebel.

Kommissionen vill, tillsammans med vattenbolagen, utveckla ett system för att publicera prov- och forskningsresultat på internet, så att alla som arbetar med avloppsvatten snabbt ska kunna hitta information och jämföra den. Riskbedömningen ska förbättras och kommissionen anser att det är viktigt att alla som arbetar med frågan får tidigare tillgång till riskbedömningar både för nya och existerande läkemedel.

För att minska slöseriet och avfallet föreslår kommissionen att nya regler införs om storleken på läkemedelsförpackningarna, och även att utgångsdatum förlängs där det är möjligt. Den vill även att kontroller görs på avloppsvattnet från djuruppfödningarna, något som Eureau är positiv till.

Kommissionen poängterar vikten av att forskningen av effekterna av läkemedel på miljön ökar. Den anser att EU bör finansiera den. Vi vet för lite om sambandet mellan antibiotika i avloppsvattnet, och ökandet av antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Därför bör EU finansiera forskning runt det, plus att den bör främja forskningen av vilka effekter även små doser läkemedel i naturen kan ha på människor på lång sikt.

– Det kommer att ta tid innan något händer. Det handlar inte om en revolution, utan om en långsam utveckling, konstaterar Oliver Loebel.

Kristina Wallin

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid