Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

EU-parlamentet kräver vattenåtgärder

VA-aktuellt

EU-parlamentet kräver stora åtgärder för att säkra Europas vattenförsörjning efter att effekterna av sommarens värmeböljor och torka blir allt mer tydliga. En resolution har antagits med överväldigande majoritet. Av svenska parlamentariker var endast SD:s Charlie Weimers och tidigare SD-ledamoten Peter Lundgren emot åtgärderna.

Preliminära data visar att sommarens torka i Europa var den värsta på minst 500 år. Medeltemperaturen i Europa var den högsta som någonsin noterats för såväl augusti som perioden juni-augusti, detta enligt underlaget i den resolutionen som antogs i EU-parlamentet, torsdagen 15 september. Med rösterna 469 mot 34, varnar Europaparlamentet för att sex EU-länder, (Cypern, Belgien, Grekland, Spanien, Portugal och Italien), och att 30 procent av EU:s befolkning lider av torka och vattenstress, samtidigt som de kräver långtgående åtgärder. Två svenska parlamentariker röstade emot resolutionen; Charlie Weimers (SD) och Peter Lundgren (-) röstade nej. Övriga svenska närvarande EU-parlamentariker röstade ja.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid