Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

EU-kommissionen osäkra om Sveriges avlopp

VA-aktuellt

Flera länder tas nu till domstol av EU-kommissionen för att de inte förbättrat sin avloppsrening. Sverige riskerar att gå samma väg, men ännu finns inget beslut taget.

Frågan om huruvida Sverige kommer att hamna i EU-domstolen för brott mot EU:s avloppsdirektiv står och väger. Källor inom EU-kommissionen säger till Cirkulation att inget beslut tagits än om Sverige ska tas till domstol eller inte. Kommissionen har däremot meddelat att Italien, Cypern, Grekland och Irland kommer att tas till EU-domstolen för vattenfrågor.

Sverige fick i november förra året ett så kallat motiverat yttrande från kommissionen om en lång rad avloppsreningsverk. Landet fick två månader på sig att svara, och i januari skickade miljö- och energidepartementet in sitt detaljerade svar. Departementet anser att Sverige i princip uppfyller alla kraven, förutom på tre verk i Pajala, Lycksele och Malå, där det dock pågår förbättringsarbeten.

För alla de andra avloppsreningsverken som kommissionen kritiserat, svarar Sverige att situationen ligger inom EU-direktivets ramar. Enligt svaret måste de låga temperaturerna vid flera anläggningar tas med i beräkningen, även om de inte ligger 1 500 meter över havet, som direktivet sätter som gräns. Detta för att många ställen i Sverige har låga temperaturer på vattnet året om, trots att de inte ligger i bergsområden.

Sverige konstaterar även att de olika mätmetoderna kan göra det svårt att förstå exakt hur avloppsvattnet ser ut. Dessutom tar landet upp flera fall där de allra senaste mätningarna i november förra året, som inte tagits med i kommissionens skrivelse, visar att reningen fungerar.

För de allra flesta avloppsreningsverken anser Sverige att sådana förändringar gjorts sedan kommissionens sista kontroller att de nu fungerar. Dessutom har flera verk tillståndsförfaranden på gång och kommer snart att byggas om och förbättras. När det gäller Härjedalen poängterar Sverige att kommunen arbetar med en långsiktig VA-strategi. Vissa åtgärder har redan gett resultat och andra kommer att göra det inom en snar framtid.

På det hela taget påpekar departementet i sitt svar att Sverige tar avloppsreningen på stort allvar. Sedan 2010, när kommissionen kritiserade landet stort, har det arbetats metodiskt för att åtgärda de reningsverk som inte uppfyllde avloppsdirektivets krav.

När det gäller andra EU-länder står det alltså redan klart att Italien, Cypern, Grekland och Irland kommer att tas till EU-domstolen för vattenfrågor. Italien har fortfarande 620 ställen över hela landet, varav 30 på känsliga naturområden, som inte har tillräcklig avloppsrening. Cypern har 31 ställen och Irland 38 ställen. Grekland anmäls eftersom halterna nitrater i vattnet är alldeles för höga.

Kommissionen kräver att domstolen ger landet 30 000 kronor i böter per dag fram till dom och 250 000 kronor per dag från dom till dess att problemet åtgärdats. /Kristina Wallin

Läs mer:
Sverige pressas av EU om avloppsrening (Cirkulation 181113)

Annons Wateraid