Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

EU hotar med stämning om vattendirektivet

VA-aktuellt

EU-kommissionen lämnar nu ett så kallat motiverat yttrande till Svergie gällande brister i Sveriges införlivande av EU:s ramdirektiv för vatten, i lagstiftningen.

EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa sin lagstiftning till EU:s ramdirektiv för vatten. Det formella motiverande yttrandet är en juridisk åtgärd och steget före en stämning av Sverige.

EU-kommissionen anser att Sverige underlåter att ”beakta kostnadstäckning för verksamheter som kan förmodas ha en inverkan på vattenkvaliteten. Dessutom är skyldigheterna att undvika försämrad vattenkvalitet inte relevanta för godkännande av projekt som exempelvis vattenkraftverk enligt den nuvarande svenska lagstiftningen.”

I ett pressmeddelande från EU-kommissionen konstateras att frågan om bland annat vattenkraftverk håller på att regleras i ny svensk lagstiftning men att den ännu inte är antagen.

Sverige har nu två månader att reagera. Om EU-kommissionen inte anser att Sveriges svar är tillfredsställande kan kommissionen komma att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid