Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Ett steg framåt och två steg bak för Europas vatten

VA-aktuellt

Föroreningarna i Europa minskar vilket förbättrar luft- och vattenkvaliteten avsevärt. Samtidigt hotas den biologiska mångfalden, ekosystemen försämras och kemikalieanvändningen skapar problem. Det är några slutsatser ur Europeiska miljöbyråns femårsbedömning, SOER 2015.

När det gäller vattenfrågor är grundtonen i rapporten ”Europas miljö – tillstånd och utblick 2015” ganska positiv. Europeiska miljöbyrån, EEA är en EU-byrå och i slutledningarna framhålls också att det är EU:s politik som leder till förbättringar.

– Vår analys visar att den europeiska politiken på ett framgångsrikt sätt tagit itu med många miljöutmaningar genom åren. Men den visar också att vi fortfarande skadar de naturliga system som upprätthåller vårt välstånd. Att leva inom planetens gränser är en enorm utmaning, men det finns mycket att tjäna på att möta den. Att till fullo använda Europas innovationskapacitet skulle kunna göra oss verkligt hållbara och sätta oss i spetsen för vetenskap och teknik, skapa nya industrier och ett hälsosammare samhälle, säger EEA:s VD Hans Bruyninckx i ett pressmeddelande.

EEA:s analytiker förväntar sig också att vattenföroreningar kommer att bli ett allt mer komplext område framöver, bland annat drivet av klimatförändringarna.

Precis som med de svenska miljökvalitetsmålen är det även på Europeisk nivå många miljömål som inte är inom räckhåll. När det gäller vattenkvalitet och näringsbelastning ser rapportförfattarna en positiv trend de närmaste 5-10 åren som får grönt ljus men i ett längre perspektiv är trenden mer komplex och ljuset slår om till gult. När det gäller den ekologiska statusen i sötvatten är ljuset gult hela vägen och för till exempel klimatförändringarnas inverkan på ekosystemen är ljuset lysande rött under flera decennier.

Går man in lite närmare på trenderna ser man att vattenkvaliteten i Europa har förbättrats och kommer fortsätta att förbättras under de närmaste åren, även om näringsbelastningen på många håll fortfarande påverkar vattnen i hög utsträckning. På längre sikt, över 20 år, ser rapportförfattarna fortsatta övergödningsproblem, framförallt från diffusa kväveutsläpp.

Råvattenkvaliteten för dricksvattenberedning har också förbättras och ser under den närmaste framtiden bra ut men även här är osäkerheten större på längre sikt. EEA konstaterar att den ökande användningen av kemikalier i inte minst konsumentprodukter kan leda till hälsoproblem, precis som föroreningar från läkemedelsrester. Det varnas också för algblomningar och ökningar av patogena mikroorganismer i långtidsbedömningen på över 20 års sikt.

När det gäller vattenanvändning och vattentillgångar är bilden att vattenanvändningen minskar men att vattenbrist och torka på sikt kan påverka en del regioner i Europa. (EW)

Läs mer:

Europas miljö – tillstånd och utblick 2015 (engelska)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid