Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Eslövsvattnet okej

VA-aktuellt

VA Syd kan släppa kokningsrekommendationen för Eslöv men behåller den för samhället Kungshult. Provtagning har pågått sedan nätet var trycklöst fredagen 6 januari.

Eslövsborna kan använda dricksvattnet som vanligt igen, men i Kungshult har provsvaren efter att nätet varit trycklöst gett svaren tjänligt med anmärkning. Där fortsätter spolningar och provtagning.

– Det som hände i Eslöv i fredags var för oss en mycket unik och framförallt allvarlig situation. Vi vet att anläggningen, som är en tryckstegringsstation, är gammal och har brister, bland annat är elektrisk utrustning placerad i källaren. En översvämning i källaren har vi sett som ett möjligt riskscenario för just den här tryckstegringsstationen, säger Magnus Ek, tf avdelningschef för Dricksvatten, VA Syd, i ett pressmeddelande.

Sedan ett år tillbaka pågår en ombyggnation av anläggningen för att modernisera och få bättre säkerhet, framförallt placering av kritisk elektrisk utrustning. Anläggningen förväntas vara helt färdig hösten 2017.

– Idag kan vi inte svara på varför det blev översvämning den natten, nu startar en utredning för att få exakt klarhet. Vi kan dock redan nu konstatera att både strömavbrottet och den stränga kyla som rådde inledningsvis försvårade vårt arbete. Men vi vet också att många kollegor ställde upp och gjorde fantastiska insatser trots dessa svåra förutsättningar och det bidrog till att vi fick igång vår anläggning så pass snabbt trots allt, säger Magnus Ek. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid