Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Eslöv: Tryckstegring under ombyggnad översvämmades

VA-aktuellt

VA Syd har kontroll över vattenförsörjningen i Eslöv men behåller kokningsrekommendationen i första hand tills tisdag 10 januari. Problemen uppstod vid en översvämning på en stor tryckstegringsstation.

Natten till fredagen 6 januari drabbades stora delar av Eslöv av ett strömavbrott. Strömavbrottet slog även ut de tre pumparna i den centrala tryckstegringsstationen som pressar dricksvattnet till Eslövs vattentorn. Med pumpar utan kraft uppstod också en översvämning i den källare där tryckstegringen är byggd, i ett ombyggt gammalt vattenverk. Därför kunde inte pumparna starta om när strömmen kom tillbaka. Ställverket till pumparna fanns i samma källare.

– Det finns ingen reservkraft på den tryckstegringsstationen. Vi håller just nu på och bygger en ny tryckstegringsstation som ska stå färdig i mars med nya pumpar och ställverk. Det här är det värsta-scenario som vi sett, det är därför vi bygger om, säger biträdande dricksvattenchef Magnus Ek, VA Syd, till Cirkulation.

Eslövs kommun får dricksvatten från Sydvatten och ingår i VA Syd. Det nedlagda vattenverket i Eslöv som byggts om till tryckstegringsstation är en sårbar anläggning, något som den pågående entreprenaden ska råda bot på. Nu var olyckan framme strax innan nybyggnationen står klar men Magnus Ek tycker ändå att det gick förhållandevis bra med arbetet.

– Efter ett gediget arbete fick vi igång pumparna på fredagskvällen. Automatiken och styrsystemet är också tillbaka. Ett fantastiskt jobb av killarna, säger Magnus Ek.

Arbetet försvårades också av kylan. Termometern visade nedåt -15°C i Eslöv under fredagen. Tryckstegringen består av tre pumpar. En pump ensam klarar cirka 90 procent av behovet. Nu har reservdelar tagits från en av pumparna för att få igång de övriga två.

Cirka 15 000 invånare har drabbats av vattenproblemen. Vattnet tog slut i reservoar och ledningar under fredagen och nödtankar började placeras ut under kvällen. På grund av att nätet varit trycklöst utfärdades en kokningsrekommendation. Provtagning och analyser pågår. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid