Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Enköping satsar på eget reningsverk

VA-aktuellt

Enköpings kommun ska börja planeringen för ett nytt centralt reningsverk. Beslutet är taget av kommunstyrelsen och ska nu vidare för ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att delar av samarbetsplanerna med Västerås ställs in.

Enköpings kommun byter spår när det gäller anläggandet av ett nytt reningsverk. Under 2015 och 2016 har kommunen diskuterat möjliga samarbeten för VA med Mälarenergi i Västerås. Utredningen slog fast att det vore lämpligt att gå vidare med den ena frågan; att kommunens dricksvattenförsörjning helt eller delvis kan baseras på överföring från Västerås.

Däremot bör kommunens avloppslösning enligt utredningen, vara ett nytt avloppsreningsverk inom Enköpings kommun. Kommunstyrelsen har nu accepterat det förslaget.

– Vi har kommit fram till att det blir billigare att ha verket i Enköping. Det blir för dyrt att dra rör hela vägen till Västerås, säger kommunalråd Anders Wikman (NE) till Enahåbo.se.

Det nya reningsverket föreslås en dimensionering för 40 000 pe. För ett nytt reningsverk i Enköping beräknas budgeten till 460 miljoner kronor, medan överföringssystem med pumpstationer och cirka tre mil ledningar har kostnadsberäknats till 740 miljoner kronor. När sedan driftskostnader förs på i analysen blir i slutänden skillnaderna ändå ganska små. Verket beräknas kunna stå klart 2022.

En taxehöjning på cirka 8-15 procent per år mellan 2017 och 2023 beräknas kunna finansiera investeringarna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid