Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Great Lakes and Energy

Enkel lösning för att bryta ned PFAS

VA-aktuellt

Forskare från amerikanska Northwestern University (Illinois) har lyckats bryta ned per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i laboratorieskala. Forskarna har hittat en lågenergilösning där en blandning av natriumhydroxid, vatten och det organiska lösningsmedlet DMSO, kan bryta molekylbindningarna. Enligt forskarna kan detta leda till en billig lösning för att ta bort PFAS från mark och vatten, även dricksvatten.

Det handlar om dekarboxylering. Forskare vid den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, Environmental Protection Agency, EPA, lyckades för två år sen av misstag hitta sätt att bryta ner PFAS. När de placerade en PFAS-förening i lösningsmedlet DMSO, som en del av en toxicitetsstudie, visade sig föreningen sönderfalla. I en ny studie har en forskargrupp ledd av kemisten Brittany Trang (Northwestern University, Evanston, Illinois) tagit detta vidare genom att studera en mängd olika DMSO-recept.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid