Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Energimyndigheten stödjer demonstrationsanläggning

VA-aktuellt

Energimyndigheten stödjer C-Green Technology med närmare 40 miljoner kronor. Företaget ska demonstrera en ny teknik för behandling av slam som är en kombination av hydrotermisk karbonisering, HTC, och våtoxidation.

Hydrotermisk karbonisering. HTC är en termokemisk process där organiskt material omvandlas till partiellt förkolnade strukturer vid en temperatur på cirka 200 °C och ett tryck på cirka 20 bar under cirka 60 minuter. I det nya konceptet har våtoxidation av en delström, där syrgas används, lagts till för att skapa den tilläggsvärme som krävs för processen. Tekniken bedöms av Energimyndigheten ha potential att öka resurs- och energieffektiviteten vid avloppsreningsverk och samtidigt bidra till betydande miljö- och samhällsnytta.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid