Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Finnson. FOTO: Svenskt Vatten

En vändpunkt för slamhanteringen

VA-aktuellt

Beskedet från LKAB under måndagen den 28 september att de beräknar kunna producera motsvarande fem gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel från gruvavfall redan i slutet av 2020-talet, kan bli en vändpunkt för frågan om resursutvinning ur avloppsslam i Sverige.

Om LKAB kommer igång med sin planerade återvinning av fosfor ur gruvavfall under senare delen av 2020-talet, så kan marknaden ändras radikalt för återvunnen fosfor. De planerade volymerna motsvarar Sveriges behov av mineralfosfor för gödsling fem gånger om. Frågan är vad det betyder för möjligheterna för de svenska reningsverken att få avsättning för eventuell återvunnen fosfor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid