Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Alexbk/Foap

En död i bakterieutbrottet i Askøy

VA-aktuellt

En person har avlidit i norska Askøy i samband med campylobactutbrottet i dricksvattnet.

Haukelands universitetssjukhus meddelar att en person dog den 12 juni på sjukhuset. Dödsfallet kan ha påverkats av den campylobactsmitta som spridits med dricksvattnet.

– Patienten blev inlagd med mag- och tarmsymptom under helgen. Personen har diagnosticerats med campylobacter. Patienten hade et allvarligt bakomliggande grundtillstånd. Den egentliga dödsorsaken vet vi därför inte, säger kommunikationschef Erik Vigander på Helse Bergen.

Patienten kommer att obduceras och dödsfallet har rutinanmälts till polis och till den regionala hälsomyndigheten.

I övrigt har nu tillströmningen av förfrågningar och hänvisningar till sjukvården i regionen avtagit.

Det var natten mot torsdag 6 juni som flera personer än vanligt sökte läkarhjälp för magsjuka, de flesta boende i samma område i Askøy. En kokningsrekommendation gick ut klockan 18 på torsdagen. Det har senare hittats E.coli, Clostridium och intestinala enterokocker i dricksvattnet. Hos de som sökt vård campylobakter hittats. Över 2 000 människor har insjuknat och många har behövt söka läkarvård.

Bakterier har hittats i en äldre högreservoar som ligger på en bergssluttning. Undersökningar har visat på ett hål vid en bräddningslucka i reservoren. Det nät som borde funnits i luckan för att hålla smådjur borta från reservoaren var borta. Hålet har nu tätats.

Den gamla högreservoaren skulle ha ersatts av en ny för flera år sedan men en mark-konflikt har gjort att arbetet försenats. Sedan i vintras finns en ny högreservoar färdig men den är inte idrifttagen än.

Tidigare har ytterligare ett dödsfall kopplats till till sjukdomsutbrottet, även om den kopplingen inte är helt fastslagen än. Det gäller en 1-årig pojke som avled i helgen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid