Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Region Skåne

Ekobalans får miljöpris för slamteknik

VA-aktuellt

Ekobalans får årets miljöpris från Region Skåne. Detta för arbetet med att tillvarata näringsämnen ur restmaterial från reningsverk, livsmedelsindustri med mera.

När Region Skåne uppmärksammar regionala aktörer för nytänkande insatser inom arkitektur, design och miljö, så delas miljöpriset mellan Ekobalans Fenix AB och Per Modig.

Ekobalans Fenix AB får priset “för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.”

Ekobalans teknik har bland annat använts för att producera fosforrik struvit vid Öresundsverket i Helsingborg.

Priset delas med Per Modis som odlar ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid